Bestuur 2020-07-01T10:10:54+02:00
Loading...

Het bestuur

Jan Harm Vos
Jan Harm Vos
Portefeuille huurdersaangelegenheden. Beleidsmedewerker Onderwijs & Examinering. ROC Rijn IJssel. Heeft jarenlang in het bestuur van RZC gezeten en is van daaruit betrokken geraakt bij de realisatie van Doelum. Hij maakt zich er sterk voor Doelum echt sámen met de gebruikers vorm te geven.
Jos Buijs
Jos Buijs
Voorzitter van de stichting en portefeuille bestuursaangelegenheden en communicatie. Voorzitter raad van bestuur van Reade (categoriaal ziekenhuis Amsterdam). Wil als bestuurslid vooral een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Hij wil via Doelum graag iets terug doen voor zijn dorp en de mensen in zijn buurt leren kennen.
Peter Oomens
Peter Oomens
Portefeuille financiën (penningmeester). Zelfstandig ondernemer. Hij wil als vrijwilliger graag zijn ervaring inzetten voor zijn dorpsgenoten in Renkum en vind het leuk zo nieuwe mensen te ontmoeten. Vooral het principe van één multifunctioneel centrum voor iedereen spreekt hem aan.
Hans Paul Visser
Hans Paul Visser
Hans Paul Visser is als fiscaaladviseur, jurist werkzaam geweest. Hij is voor de meeste mensen rondom Doelum geen onbekende. Hij is jarenlang verbonden geweest aan Bakkershaag en heeft mede aan het begin gestaan van het ontstaan van Doelum. Ook Hans Paul wil meer betrokken zijn bij en zich inzetten voor maatschappelijke vraagstukken.
Jaap Kronenberg
Jaap Kronenberg
Jaap Kronenberg is in de advocatuur werkzaam geweest. Hij wil zich nu breder inzetten op maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken en daar een bijdrage aan leveren. Jaap heeft de functie van secretaris op zich genomen.